Downtown Area

 

 • HOTEL BUENA VISTA

1-2-1 Honjo, Matsumoto - 390-0814 Nagano

TEL: +81263370111

WEBSITE: https://www.buena-vista.co.jp/

 

 • MATSUMOTO HOTEL KAGETSU

4-8-9 Ote, Matsumoto - 390-0874 Nagano

TEL: +81263320114

WEBSITE: https://matsumotohotel-kagetsu.com/en/

 

 • MATSUMOTO TOURIST HOTEL

2-4-24 Fukashi Matsumoto - 390-0815 Nagano

TEL: +81263339000

WEBSITE: https://www.trist.co.jp/otlang/en/index.htm

 

 • HOTEL MONTAGNE MATSUMOTO

3-2 Habaue, Matsumoto - 390-0817 Nagano

TEL: +81263356480

WEBSITE: https://www.booking.com/hotel/jp/montagne-matsumoto.en-gb.html

 

 • PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO

1-2-31 Fukashi, Matsumoto - 390-0815 Nagano

TEL: +81263380123

WEBSITE: https://cabin.premierhotel-group.com/matsumoto/english/

 

 • DORM INN MATSUMOTO

2-2-1 Fukashi, Matsumoto - 390-0815 Nagano

TEL:  +81263335489

WEBSITE: https://www.hotespa.net/hotels/matsumoto/

 

 • HOTEL MATSUMOTO YOROZUYA

1-24-1 Central, Matsumoto - 390-0811 Nagano

TEL: +81263398123

WEBSITE: http://www.yorozuya.in/contents/english.php

 

 • HOTEL WELCOME MATSUMOTO

1-5-15 Central, Matsumoto - 390-0811 Nagano

TEL: +81263320072

WEBSITE: http://hotel-welcome-matsumoto.jp/en/

 

Asama-Onsen Area

 

 • HOTEL TAMANOYU

1-28-16 Asamaonsen, Matsumoto - 390-0303 Nagano

TEL: +81263460573

WEBSITE: https://www.booking.com/hotel/jp/tamanoyu.en-gb.html

 

 • KAI MATSUMOTO

1-31-1 Asamaonsen, Matsumoto - 390-0303 Nagano

TEL: +815031348092

WEBSITE: https://hoshinoresorts.com/en/hotels/kaimatsumoto/

 

 • MATSUMOTO IZUMISO

1-29-9 Asamaonsen, Matsumoto - 390-0303 Nagano

TEL: +81263462323

WEBSITE: http://www.izumiso.com/en/

 

 • NISHIKINOYU JIMOTOYA

3-14-6 Asamaonsen, Matsumoto - 390-0303 Nagano

TEL: +81263462332

WEBSITE: http://www.jimotoya.com/

 

Other Areas

 

 • OUGATOU HOTEL

8964 Iriyamabe, Matsumoto, 390-0222 Nagano

TEL: +81263508765

WEBSITE: https://www.ougatou.jp/

 

 • AWANOYU RYOKAN

4181 Shirahone-onsen, Azumi, Matsumoto - 390-1515 Nagano

TEL: +81263932101

WEBSITE: https://www.booking.com/hotel/jp/awanoyu.en-gb.html

 

 • SHIRAFUNESO SHINTAKU RYOKAN

4201 Shirahone-onsen, Azumi, Matsumoto - 390-1515 Nagano

TEL: +81263932201

WEBSITE: http://shintaku-ryokan.jp/

 

 • TOBIRA ONSEN MYOJINKAN

8967 Iriyamabe, Matsumoto - 390-0222 Nagano

TEL: +81263312301

WEBSITE: https://www.relaischateaux.com/us/japan/myojinkan-nagano-matsumoto-shi

 

 • HOTEL ROUTE INN COURT MATSUMOTO INTER

834-1 Shimadachi, Matsumoto - 390-0852 Nagano

TEL: +815058477700

WEBSITE: https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_14/

 

 • AKANEJUKU RYOKAN

3405 Uchida, Matsumoto - 399-0711 Nagano

TEL: +81263582141

WEBSITE: https://akanejyuku.com/en

 

 • SHISUIEN

4262-1 Azusagawayamato, Matsumoto - 390-1701 Nagano

TEL: +81263785550

WEBSITE: https://www.shisuien.jp/

 

 • NORIKURA KOGEN ONSEN YOUTH HOSTEL & FAMILY LODGE

4275 Suzuran, Azumi, Matsumoto - 390-1513 Nagano

TEL: +81263932748

WEBSITE: http://norikura.biz/en/#menu